Digital Brain jest spółką technologiczną dostarczającą profesjonalnych usług z zakresu rozwiązań IT, a w szczególności systemu do prowadzenia działań e-mail marketingowych w wersji white label - Kangomail

kangoomail
Dane rejestrowe spółki:

Digital Brain Sp. z.o.o
wpisany do Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy XII Wydział Gospodarczy w Rzeszowie pod nr 0000349719, Zarejetrowaną w Rzeszowie z siedzibą: ul. Fabryczna 20a 31-553 Kraków.
NIP: 813-361-36-45
REGON: 180533834

napisz do nas